ادامه دارد...

هرچه تبسم غبیشی هرکجا می‌نویسد

تاریخ اساطیری ایران

ژاله آموزگار


«... با به درآمدن اهریمن از بیهوشی، حمله‌ی واقعی او به جهان کنونی آغاز می‌شود. اورمزد از ایزدآفرینش زمان می‌خواهد که او را یاری کند. ایزد زمان، آفرینش اورمزد را به جنبش درمی‌آورد و در مقابل، آفرینش اهریمن نیز به حرکت درمی‌آید. اهریمن به همراهی همه‌ی دیوان از جای برمی‌خیزد تا به جهان حمله کند. او آسمان را می‌شکافد و به درون می‌آید. آسمان از او چنان می‌ترسد که بره از گرگ...» 

+ تبسّم غبیشی ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۳٠
comment نظرات ()