ادامه دارد...

هرچه تبسم غبیشی هرکجا می‌نویسد

ایران باستان

م. موله / ژاله آموزگار

«... متن پایه‌ی همه‌ی این ادبیات بر روی گاهان (سروده‌های دینی) بنا شده است که قدیمی‌ترین بخش آن است. امروزه هنوز برخواندن آن‌ها نقطه‌ی اوج مراسم دینی زردشتی «یسنا» است. شرق‌شناسان مدت‌های درازی نوشته‌های گاهان را به‌عنوان انواع موعظه به شعر تلقی می کردند که مطالعه‌اش این فرصت را به دست می‌دهد که نه‌تنها تحول موعظه‌ی زردشت، بلکه همچنین بعضی حوادث زندگی او را نیز بازسازی کرد..»

+ تبسّم غبیشی ; ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۳٠
comment نظرات ()